OVK-besiktningar

OVK-besiktningar

OVK-besiktningar, Obligatorisk VentilationsKontroll, är en besiktning som genomförs regelbundet av ventilationen i flera typer av fastigheter.

Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdagen att år 1991 införa föreskrifter om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, enligt SFS 1991:1273.

Besiktningsintervall

Beroende på lokal så ska ventilationen besiktigas med olia regelbundenhet.

Bland annat alla skolor, förskolor och vårdlokaler men även flerbostadshus och kontorsbyggnader, med FTX- och FT-ventilation, ska besiktigas var 3:e år.

För flerbostadshus och kontorsbyggnader med FX-, F och S-ventilation skall besiktningen ske var 6:e år.

För en- och tvåbostadhus med FT-ventilation ska besiktning endast ske vid nybyggnad eller när ventilationsanläggningen byts ut.

Vem ansvarar för besiktningen?

Vem ansvarar för besiktningen?

Kommunens byggnadsnämnd är endast tillsynsansvarig och därigenom ska kontrollera att förordningen om Obligatorisk VentilationsKontroll efterlevs samt att de som besiktigar lokalerna kan sitt jobb. Oavsett vem som bor i, använder eller på annat sätt nyttjar lokalen är det ägaren ansvarar för att besiktningen utförs korrekt och följer lagstiftningen.

Vem kan besiktiga ventilationsanläggningen?

Endast de individer som har erhållit behörighet och har rätt behörighetsnivå får utföra OVK-besiktningen.

Vad är ett OVK-protokoll?

Besiktningen av ventilationsanläggningen ska ske i förhållande till de regler som gällde då bygglovet godkändes och beror på vad lokalen används till för tillfället. OVK-protokollet ska tydliggöra om ventilationsanläggningen fungerar tillfredställande eller ej. Fastighetens ägare ska få ett OVK-protokoll och en kopia lämnas också till kommunen.

Vad är ett OVK-intyg?

Vad är ett OVK-intyg?

Efter en besiktning av ventilationen utfärdas också ett intyg med resultat och datum när kontrollen genomfördes. Detta intyg ska placeras på en offentligt tillgänglig del av i huset vilket brukar vara i entrén eller trapphuset.

Vad ingår mer i en OVK-besiktning

En bra justerad ventilationsanläggning kan minska energiförbrukning mycket och ge en bra ventilation. Därför infördes år 2006 infördes också att förslag på drifttider, installerade eleffekter och vilka energisparande åtgärder som kan göras skulle också ingå i OVK-besiktningen.

Det kan också vara bra att be besiktningsmannen att samtidigt rengöra hela ventilationsanläggningen även om detta inte normalt ingår i OVK-besiktningen.


Allt intressant om besiktningar

Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om besiktningar men också en del kul och lustiga saker gällande egendomliga egenodoms besiktningar.Meny - Besiktning
Till förstasidan på www.besiktning.icuHögst upp på sidanLängst ned på sidan
BesiktningsmanBilbeskitningHusbesiktningNyheter