Företagsbesiktning

Företagsbesiktning

Företagsbesiktning, kallas Due Diligence, DD, på engelska kan översättas med skälig noggrannhet, och är en grundsten för att samla in information om och analysera ett företag eller koncern i fall man avser att köpa upp ett bolag. Företagsbesiktning kan utföras även om man inte avser att köpa hela företaget utan bara en av produkterna, ett projekt, er fastighet eller patent från bolaget.

Företagsbesiktningen är ett beslutsstöd

En företagsbesiktning är först och främst ett stöd för att fatta beslut för en styrelse eller företagsledning om förvärv av ett annat bolag eller del av ett bolag. En väl utförd företagsbesiktning ger också stöd i värderingen av det tänkta köpet.

Omfattningen av en företagsbesiktning variera kraftigt beroende på de tilltänkta bolaget storlek och hur välkänt bolaget är. Normalt använder konsuleter som besiktningsmän som är specialister på företagsbesiktningar och har god kännedom om just den marknaden som bolaget är verksamt inom.

Vad innefattas i en företagsbesiktning?

Vad innefattas i en företagsbesiktning?

Innehållet i en företagsbesiktning varierar från utifrån vad man är intresserad av men normalt ingår alltid följande om man avser att förvärva hela bolaget:

  • Teknisk företagsbesiktning fokuserar på att kartlägga skicket på bolaget tekniskt och produktmässigt samt kvantifiera värdet på bolaget. Risker som är relaterade till produkter och produktion ska inkluderas i den tekniska företagsbesiktningen.
  • Legal företagsbesiktning fokuserar på juridiska frågor som bolaget kan påverkas av på kort och lång sikt så som avtal med partners, pågående tvister.
  • Finansiell företagsbesiktning analyserar bolagets finansiella status, gör revision med avseende på korrektheten i bokföring och redovisning samt jämför med andra företag av samma storlek, med samma verksamhet och/eller samma geografiskamarknad.
  • Företagsbesiktning med avseende på skatt ska analysera skatteläget för bolaget avseende möjliga avdrag, risker i tidigare deklarationer, framtida skatter samt undersöka möjligheterna att hålla nere skatten genom att optimera koncerninterna transaktioner med redan befintliga bolag.

Allt intressant om besiktningar

Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om besiktningar men också en del kul och lustiga saker gällande egendomliga egenodoms besiktningar.Meny - Besiktning
Till förstasidan på www.besiktning.icuHögst upp på sidanLängst ned på sidan
BesiktningsmanBilbeskitningHusbesiktningNyheter