Energibesiktning - Energideklaration

Energibesiktning

Omkring 40% av Sveriges totala energiförbrukning används i bostäderna. Därför infördes en lag 2009, efter EU-direktiv, där nästan alla småhus ska energideklareras vid försäljning. Om säljaren inte gjort en energibesiktning och har en energideklaration mindre än 10 år kan köparen göra en energibesiktning på säljarens bekostnad inom 1/2 år efter köpet.

För att få fram en energideklaration skall huset först energibesiktigas.

Energibesiktning

Vid energibesiktningen analyseras hela huset och fokus läggs på de områden som har störst påverkan på energiförbrukningen, vilket brukar vara varmvattenförbrukning, värmepumpar,, uppvärmningssystem, isolering, samt fönster och dörrar. Syftet med energibesiktningen är att se vad och hur energiförbrukningen kan minskas.

Förberedelser inför energibesiktningen

Innan en energibesiktning kan påbörjas bör alla papper och dokument relevanta för energiförbrukningen tas fram som t.ex. räkningar för el, vatten och värme samt husritningar och gamla mätningar av energiförbrukningen.

Besiktningsman för energibesiktningar

Energideklaration

Leta reda på någon godkänd besiktningsman för energibesiktningar via gula sidorna eller kontakta någon mäklare på orten som kan hjälpa till med kontakter till besiktningsmän.

Genomföra energibesiktningen

Din besiktningsman går igenom alla dokument och räkningar samt allt som är känt huset som påverkar energiförbrukningen. En del besiktningsmän använder sig också av värmekameror för att hitta värmetjuvar och värmeläckor. Fördelen med värmekameror är många som t.ex.:

  • Energiläckage upptäcks lätt
  • Elements funktion kan kontrolleras
  • Överbelastning av elnätet kan identifieras
  • Dålig isolering kan billigt åtgärdas med punktinsatser
  • Fuktskador kan upptäckas och vattenläckor
  • Golvvärmesystems inställningar kan granskas
  • Vattenläckor kan hittas

Beräkning av energiförbrukningen

Beräkning av energiförbrukningen

En beräkning av energiförbrukningen görs utifrån ritningar, konstruktionen inklusive t.ex. köldbryggor för att kunna jämföra detta med den uppmätta energiförbrukningen. En jämförelse görs också mot jämförbara referenshus. Jämförande värden visas som energiförbrukning per kvadratmeter (kWh/m²).

Energideklarationen

När besiktningsmannen sammanställt alla uppgifterna matar han in detta på Boverkets hemsida och godkänner sedan energideklarationen. I flerfamiljshus skall energideklarationen anslås i trappuppgången så att alla boende ska se denna. Energideklarationen gäller i tio år och energibesiktningen kostar kring 5 000 kr att få utförd.

Förslag på energibesparande åtgärder

Besiktningsmannen och husets ägare går sedan tillsammans igenom energideklarationen och analyserar vilka åtgärder som kan göras för att minska energiförbrukningen. Åtgärder kompletteras med lönsamhetskalkyler för att räkna på varje energibesparande åtgärd. Åtgärdslistan på energibesparande åtgärder tillsammans med energideklarationen är en mycket värdefull handling som kan spara 1000-tals kronor varje år och energibesiktningen har nu resulterat i både pengar och bättre inomhusklimat.


Allt intressant om besiktningar

Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om besiktningar men också en del kul och lustiga saker gällande egendomliga egenodoms besiktningar.Meny - Besiktning
Till förstasidan på www.besiktning.icuHögst upp på sidanLängst ned på sidan
BesiktningsmanBilbeskitningHusbesiktningNyheter